Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Powrót możliwy dzięki pasji i wytrwałości

The Return of Wrestling to Holmes Junior High

English|Español|Polski

Przez ponad 20 lat Gimnazjum im. Holmesa nie miało drużyny zapaśniczej. Dzięki pasji, gotowości i pracy zespołowej uczniów, pracowników i administracji CCSD59 nie będzie można już tak dłużej mówić. Wrestling z powodzeniem wrócił do Holmes, a uczniowie są podekscytowani faktem, że będą częścią zespołu.

Każdego roku Dyrektor Dr. Art Fessler, Dyrektor d/s Wychowania Fizycznego i Sportu Will Hogan i dyrektorzy sportowi pozostałych szkół spotykają się, aby zaplanować przyszłe sezony sportowe, zastanowić się nad bieżącymi programami i ocenić możliwości rozwoju. Według Hogana, jednym z głównych powodów powrotu do zapasów w Holmes Junior High była pasja i wytrwałość, które zademonstrował Justin James, nauczyciel wychowania fizycznego i trener w Holmes. “Przez wiele lat było to jego celem, który dzięki wsparciu ze strony dystryktu i samej szkoły, dostarczeniu niezbędnego sprzętu, został zrealizowany” – powiedział Hogan.

Wrestling5web

Nauczyciel wychowania fizycznego z Grove Mike Kusibab, który jest trenerem zapaśniczym programu w Grove, zgodził się całym sercem, mówiąc: – Justin jest moim byłym zapaśnikiem w Grove. Trenowałem go i jego starszych braci, więc Justin pochodzi z rodziny zapaśników – powiedział. “Mogę ci powiedzieć: kiedy był tutaj, był dobrym zapaśnikiem i bez wątpienia był naszą pierwszą ‘cheerleaderką’.” Jego entuzjazm zaraził wszystkich w zespole.

James powiedział, że gdy tylko rozpoczął naukę w Holmes siedem lat temu, postawił sobie za cel wprowadzenie programu zapaśniczego. W 2015 roku zaczęły się dyskusje na temat zainteresowania uczniów tworzeniem zespołu. Przeprowadzono zajęcia/spotkania wiosną 2016 r. i 2017 r., aby dalej oceniać i wzbudzać zainteresowanie tym sportem, a także pokazać możliwości rozwoju. Holmes uczestniczył w pierwszym spotkaniu w grudniu 2017 roku.

Nowy program został dobrze przyjęty przez uczniów, rodziny i członków personelu. “Uczestnicząc w wielu spotkaniach w szkole i poza, zobaczyłem wsparcie dla personelu i rodziców. Nie ma nic lepszego niż wielu zainteresowanych w czasie każdej rozgrywki/spotkania” – powiedział Hogan.

“Według mnie najważniejsze jest, aby uczniowie dokładali wszelkich starań i byli dobrą wizytówką naszego programu szkolnego i wrestlingowego, kiedy zakładają uniformy sportowe Hawks.”
– Justin James

James był zachwycony, obserwując dodatkowe wsparcie. – “Otrzymaliśmy niesamowite wsparcie dla naszego zespołu od naszych pracowników, uczniów, rodziców i członków społeczności zapaśniczej” – powiedział. “Nasi pracownicy w Holmes zachęcali ich, by walczyli, zapewnili pomoc swoim nauczycielom i przekazali pieniądze, aby nasi uczniowie mieli buty do zapasów, aby mogli rywalizować i trenować.” Powiedział także, że wielu uczniów przybywa, aby podczas rozgrywek wspierać swoich kolegów z klasy. James dodał, że członkowie społeczności zapaśniczej ofiarowali buty do zapasów, ochraniacze na kolana i nakrycia głowy, a także wykazali ogromne wsparcie.

Wrestlingowy program w Grove jest programem koedukacyjnym z czterema dziewczynami w drużynie, ale inne dziewczyny z Holmes także wykazały zainteresowanie szkolnym zespołem. Uczniowie Friendship Junior High, którzy są zainteresowani tym sportem, zostali zaproszeni i wzięli udział we wcześniejszych zawodach w Holmes i James uważa, że ​​”w szkole Friendship jest ogromna ilość niewykorzystanego potencjału”.

Chociaż drużyna zapaśnicza Holmes Hawks jest na etapie początkowym, uczniowie nauczyli się już znacznie więcej, niż tylko ruchów zapaśniczych, które ćwiczą każdego dnia.

“Największe wrażenie robi na mnie dojrzewanie i wzrost pewności siebie u uczniów, które można zaobserwować z meczu na mecz” powiedział Hogan.

James powiedział, że niektóre z najlepszych lekcji nie dotyczą nawet sportów fizycznych, mimo że są ważne. “Nie tylko skupiam się na pomaganiu im w rozwoju jako uczniom, ale także na tym, w jaki sposób lekcje wrestlingu mogą mieć zastosowanie w ich codziennym życiu” – powiedział. “Według mnie najważniejsze jest, aby uczniowie dokładali wszelkich starań i byli dobrą wizytówką naszego programu szkolnego i wrestlingowego, kiedy zakładają uniformy sportowe Hawks.”

 • Board Updated Thumb 7
  CCSD59 Earns Financial Recognition Status from ISBECCSD59 OBTIENE EL ESTADO DE RECONOCIMIENTO FINANCIERO DE ISBE

  CCSD59 Earns Financial Recognition Status from ISBECCSD59 OBTIENE EL ESTADO DE RECONOCIMIENTO FINANCIERO DE ISBE

  Each year, the Illinois State Board of Education releases its School District Financial Profile Report in order to illustrate and categorize the financial status of…Cada año, la Junta de Educación del Estado de Illinois (the Illinois State Board of Education) publica su Informe de Perfil Financiero del Distrito Escolar…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SEL Thumb
  Join Us for Social Emotional Learning Night

  Join Us for Social Emotional Learning Night

  As education and its very structure continue to evolve, CCSD59 is dedicated to providing the most effective and welcoming environment for our students to learn.…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Building Story Thumb
  Community Open House for New Professional Development and Administration Center

  Community Open House for New Professional Development and Administration Center

  The CCSD59 community is cordially invited to tour the new CCSD59 Professional Development and Administration Center, located at 1001 Leicester Road in Elk Grove Village. The…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Magnafichi Thumb
  Teacher of the Year Nominee Shares Personal Inspiration with StudentsLa Nominada Maestra del Año comparte inspiración personal con estudiantes

  Teacher of the Year Nominee Shares Personal Inspiration with StudentsLa Nominada Maestra del Año comparte inspiración personal con estudiantes

  Sara Magnafichi, a first grade teacher at Admiral Byrd Elementary for the last 14 years, has a simple goal: she wants her students to know…Sara Magnafichi, maestra de primer grado en Admiral Byrd Elementary durante los últimos 14 años, tiene un objetivo simple: quiere que sus estudiantes sepan que…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Updated Thumb 7
  Best in ClassMejor en clase

  Best in ClassMejor en clase

  Did you know that every year, the Illinois State Board of Education (ISBE) recognizes Illinois educators and staff for exceptional contributions to Illinois schools? The…¿Sabía que todos los años, la Junta de Educación del Estado de Illinois (Illinois State Board of Education)(ISBE) reconoce a los educadores y al personal…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Talent4 thumb
  “D59’s Got Talent” Wows the Audience“D59’s Got Talent” impresiona a la audiencia

  “D59’s Got Talent” Wows the Audience“D59’s Got Talent” impresiona a la audiencia

  “I think that the reason for its success is largely due to the fact that, though the Foundation sponsors this event, it is not about…“Creo que la razón de su éxito se debe en gran parte al hecho de que, aunque la Fundación patrocina este evento, no se trata…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Two students with book
  Literacy in 59Alfabetización en 59

  Literacy in 59Alfabetización en 59

  #d59learns Being literate is essential for success in our modern world. In CCSD59, we focus on building a strong foundation of reading, writing, speaking and…#d59learns Ser alfabetizado es esencial para el éxito en nuestro mundo moderno. En CCSD59, nos enfocamos en construir una base sólida de habilidades de lectura,…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • LearningThumb
  Curriculum Design in 59El diseño curricular en 59

  Curriculum Design in 59El diseño curricular en 59

  At CCSD59, our teachers and staff have been hard at work designing the curriculum taught in our classrooms. Today, we’d like to take a moment…En el CCSD59, nuestros maestros y personal han hecho un gran esfuerzo para diseñar el currículo que se enseña en nuestros salones de clase. Nos…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SELThumb
  The Importance of Social Emotional Learning (SEL) at CCSD59 and Beyond La importancia del aprendizaje socio-emocional (SEL) en CCSD59 y más allá

  The Importance of Social Emotional Learning (SEL) at CCSD59 and Beyond La importancia del aprendizaje socio-emocional (SEL) en CCSD59 y más allá

  CCSD59 is proud to announce that we are featured on the Education First and Novo Foundation website about best practices in social emotional learning (SEL).…CCSD59 tiene el orgullo de anunciar que nos presentan en el sitio web de Education First y Novo Foundation acerca de las mejores prácticas del…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Thumb
  District Staff Joins Together to “Stock the Closet”

  District Staff Joins Together to “Stock the Closet”

  Did you know that CCSD59’s Community Cares Closet (CCC) helps district families in need of basic necessities? For no charge, qualifying families can shop the…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Wrestling4thumb
  A Comeback Made Possible by Passion and PerseveranceRegresa la lucha gracias a la pasión y la perseverancia

  A Comeback Made Possible by Passion and PerseveranceRegresa la lucha gracias a la pasión y la perseverancia

  For over 20 years, Holmes Junior High School has not had a wrestling team. Thanks to the passion, excitement, and teamwork of CCSD59 students, staff,…Durante los últimos 20 años, no ha habido un equipo de lucha en Holmes Junior High School. Gracias a la pasión, entusiasmo y trabajo en…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • mathin59thumb
  Math in 59

  Math in 59

  #d59learns The approach to mathematics in CCSD59 is one in which students develop a passion for math through relevant and authentic learning experiences. Our goal…

  Continue ReadingSiga Leyendo