Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Zaawansowane nauczanie uczniów w nowym roku szkolnym

English|Español|Polski

Rodziny Dystryktu 59,

W imieniu Kuratorium Oświaty i pracowników CCSD59, chciałbym powitać wszystkich powracających z zimowych ferii. Mam nadzieję, że każdy z Was miał okazję cieszyć się czasem spędzonym z przyjaciółmi i rodziną.

Celem niniejszego komunikatu jest zwrócenie uwagi na znaczenie pracy, którą wykonują uczniowie i pracownicy. Jak wiadomo, naszą misją jest przygotowanie uczniów do odniesienia życiowego sukcesu w 21. wieku. Jak zauważył dr Tony Wagner z Uniwersytetu Harvard, istnieje znaczna rozbieżność w osiąganiu tego w naszym kraju. Różnica jest między tym, czego uczą i sprawdzają poprzez testy nawet najlepsze szkoły w naszym kraju, a tym, czego wszyscy uczniowie będą potrzebowali, aby odnieść sukces w dzisiejszym globalnie połączonym, technologicznie rozwiniętym, bogatym w informacje o gospodarce świecie. Nowe edukacyjne wzorce wymagają położenia nacisku na zastosowaniu umiejętności, wiedzy i treści pozwalającej wykorzystywać krytyczne myślenie, wspólne rozwiązywanie problemów, kreatywność i innowację. Po więcej informacji na temat tego, w jaki sposób możemy nauczyć się stosowania nowoczesnych metod nauczania, gorąco odsyłam do lektury najnowszej książki doktora Wagnera Most Likely to Succeed.

Podczas trwającego roku szkolnego, planowanie i szkolenie będą nadal skoncentrowane na następujących przeobrażeniach w edukacji:

 • Dalsze opracowywanie programów nauczania opartych na standardach kładących zwiększony nacisk na zastosowanie tego, co uczniowie umieją i potrafią zrobić.
 • Instruktażowe strategie i metody informacji zwrotnej, które przesuną punkt ciężkości na opanowanie sztuki uczenia się.
 • Projekt i badanie oparte na potrzebach nauczania środowisk, które postrzegają ucznia jako uczącego się przy zastosowaniu bardziej złożonego procesu myślenia, komunikowania się i umiejętności współpracy.
 • Inicjatywy dotyczące umiejętności komputerowych, które uczniom dostarczą zaawansowanych urządzeń cyfrowych do nauki i dostęp do informacji, osób i organizacji ze świata.
 • Rozwój cyfrowych i internetowych treści i zasobów informacyjnych, które zwiększają możliwości szerszego i bardziej pogłębionego uczenia się.
 • Nauczanie, którego bazą jest nauczanie rozwiązywania prawdziwych problemów, które z kolei dają uczniom możliwość angażowania się w autentyczną, rzeczywistą pracę w realnym świecie.

Gdy uczniowie i pracownicy będą opanowywać stosowanie umiejętności, wiedzy i treści w kontekście realnego świata, nie ma wątpliwości, że uczniowie będą naprawdę rozumieć, co to znaczy uczyć się przez całe życie, być zdolnym do rozwijania naukowych zainteresowań, poznawania, rozwijania pasji, i przygotowania uczniów do każdego etapu w ich życiu.

Będziemy nadal dzielić się informacjami dotyczącymi postępów czynionych w najbliższych miesiącach i mamy nadzieję, że miesiąc styczeń jest dla was wspaniałym miesiącem. Po raz kolejny, w imieniu Kuratorium Oświaty i kadry CCSD59, witamy po feriach.

Dr. Fessler
Superintendent of Schools

 • Board Updated Thumb 7
  CCSD59 2018 Proposed Tax Levy Summary

  CCSD59 2018 Proposed Tax Levy Summary

  Key Facts: A CCSD59 homeowner with a home valued at $249,250 would experience an estimated $3 increase in their annual tax bill as a result…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • hope center cover
  Admiral Byrd Students Making a Difference at Hope Center

  Admiral Byrd Students Making a Difference at Hope Center

  “The mission of this project is to bring hope to people who have cancer, to say to them that we care. We are doing this…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Brentwood Cover 2
  Former Brentwood student surprises sister, class after military trainingLa ex alumna de Brentwood sorprende a su hermana, clase después del entrenamiento militar

  Former Brentwood student surprises sister, class after military trainingLa ex alumna de Brentwood sorprende a su hermana, clase después del entrenamiento militar

    While Veterans Day was several weeks ago, a small gesture by a group of Brentwood students has extended the celebration into December. The Brentwood…Mientras que el Día de los Veteranos fue hace varias semanas, un pequeño gesto de un grupo de estudiantes de Brentwood extendió la celebración hasta…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SCHOOL CLOSING THUMB 2
  School Cancelled - November 26, 2018 Escuela cancelada - 26 de noviembre de 2018

  School Cancelled - November 26, 2018 Escuela cancelada - 26 de noviembre de 2018

  Due to weather conditions, all CCSD59 schools will be closed on Monday, November 26, 2018. All CCSD59 activities at all schools are also canceled, including…Debido al mal clima, todas las escuelas de CCSD59 estarán cerradas el lunes, 26 de noviembre, 2018. Todas las actividades de las escuelas del Distrito…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Updated Thumb 7
  Winter Weather School Closing Guidelines 2018Pautas para el cierre de escuelas por clima invernal 2018

  Winter Weather School Closing Guidelines 2018Pautas para el cierre de escuelas por clima invernal 2018

  As we enter the winter months, CCSD59 would like to update you on decisions that contribute to closing school in the event of a weather-related…Estimados padres de familia y tutores: Al comenzar los meses de invierno, el Distrito 59 desea informarles acerca de las decisiones que contribuyen al cierre…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Rupley Breakfast
  Rupley Kicks off Thanksgiving Break with Breakfast

  Rupley Kicks off Thanksgiving Break with Breakfast

  “I am very thankful to find other parent volunteers who are like-minded and want to help the kids and support the school. I am also…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Survey Thumb
  2018-19 Parent Survey ResultsRESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PADRES 2018/19

  2018-19 Parent Survey ResultsRESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PADRES 2018/19

  CCSD59 would like to sincerely thank the 1,414 parents and guardians who participated in our Fall 2018 Parent Survey. This honest, in-depth feedback is invaluable…CCSD59 quisiera agradecer sinceramente a los 1,414 padres y tutores que participaron en nuestra encuesta de padres de otoño de 2018.  Esta retroalimentación honesta y…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Engineering Cover
  Engineering a Career PathUna trayectoria profesional a la Ingeniería

  Engineering a Career PathUna trayectoria profesional a la Ingeniería

  Not many programs allow students to hear from speakers that have been in outer space. That elite distinction translates to a reservoir of knowledge, one…No muchos programas permiten que los estudiantes escuchen a oradores que han estado en el espacio exterior. Esa distinción de élite se traduce en una…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Veronica Thumbnail
  Dual Language Student Inspires at Salt Creek Estudiante de lenguaje dual inspira en Salt Creek

  Dual Language Student Inspires at Salt Creek Estudiante de lenguaje dual inspira en Salt Creek

  Veronica Keigher was always destined for the dual language program at CCSD59. From the time she was born, her parents, Greg and Amy, made it…Veronica Keighner siempre estuvo destinada al programa de lenguaje dual en CCSD59. Desde el momento en que ella nació, sus padres, Grey y Amy, lo…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Forum Cover
  CCSD59 Invites You to Community Education ForumCCSD59 lo invita a participar en el Foro de educación comunitaria

  CCSD59 Invites You to Community Education ForumCCSD59 lo invita a participar en el Foro de educación comunitaria

  CCSD59 invites you to join us for a special Community Education Forum to learn and discuss how our students are being prepared to be successful…CCSD59 lo invita a unirse a nosotros en un Foro de educación comunitaria especial para aprender y analizar cómo se están preparando nuestros estudiantes para…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Bears Thumbnail
  Holmes Students Return to Soldier Field

  Holmes Students Return to Soldier Field

  Holmes Junior High students took another step towards becoming gridiron legends on Sunday. The Chicago Bears welcomed students to participate in a flag football game…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SEL Story Thumbnail
  Holmes cluster celebrates SEL with familiesEl grupo de Holmes celebra SEL con las familias

  Holmes cluster celebrates SEL with familiesEl grupo de Holmes celebra SEL con las familias

  “I think parents and students found the circle question, ‘What are you most proud of?’ to be a very enjoyable moment for honest sharing. It…“Creo que los padres y los estudiantes encontraron la pregunta del círculo, ‘¿De qué estás más orgulloso?’ ser un momento muy agradable para compartir honestamente.…

  Continue ReadingSiga Leyendo