Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Zaawansowane nauczanie uczniów w nowym roku szkolnym

English|Español|Polski

Rodziny Dystryktu 59,

W imieniu Kuratorium Oświaty i pracowników CCSD59, chciałbym powitać wszystkich powracających z zimowych ferii. Mam nadzieję, że każdy z Was miał okazję cieszyć się czasem spędzonym z przyjaciółmi i rodziną.

Celem niniejszego komunikatu jest zwrócenie uwagi na znaczenie pracy, którą wykonują uczniowie i pracownicy. Jak wiadomo, naszą misją jest przygotowanie uczniów do odniesienia życiowego sukcesu w 21. wieku. Jak zauważył dr Tony Wagner z Uniwersytetu Harvard, istnieje znaczna rozbieżność w osiąganiu tego w naszym kraju. Różnica jest między tym, czego uczą i sprawdzają poprzez testy nawet najlepsze szkoły w naszym kraju, a tym, czego wszyscy uczniowie będą potrzebowali, aby odnieść sukces w dzisiejszym globalnie połączonym, technologicznie rozwiniętym, bogatym w informacje o gospodarce świecie. Nowe edukacyjne wzorce wymagają położenia nacisku na zastosowaniu umiejętności, wiedzy i treści pozwalającej wykorzystywać krytyczne myślenie, wspólne rozwiązywanie problemów, kreatywność i innowację. Po więcej informacji na temat tego, w jaki sposób możemy nauczyć się stosowania nowoczesnych metod nauczania, gorąco odsyłam do lektury najnowszej książki doktora Wagnera Most Likely to Succeed.

Podczas trwającego roku szkolnego, planowanie i szkolenie będą nadal skoncentrowane na następujących przeobrażeniach w edukacji:

 • Dalsze opracowywanie programów nauczania opartych na standardach kładących zwiększony nacisk na zastosowanie tego, co uczniowie umieją i potrafią zrobić.
 • Instruktażowe strategie i metody informacji zwrotnej, które przesuną punkt ciężkości na opanowanie sztuki uczenia się.
 • Projekt i badanie oparte na potrzebach nauczania środowisk, które postrzegają ucznia jako uczącego się przy zastosowaniu bardziej złożonego procesu myślenia, komunikowania się i umiejętności współpracy.
 • Inicjatywy dotyczące umiejętności komputerowych, które uczniom dostarczą zaawansowanych urządzeń cyfrowych do nauki i dostęp do informacji, osób i organizacji ze świata.
 • Rozwój cyfrowych i internetowych treści i zasobów informacyjnych, które zwiększają możliwości szerszego i bardziej pogłębionego uczenia się.
 • Nauczanie, którego bazą jest nauczanie rozwiązywania prawdziwych problemów, które z kolei dają uczniom możliwość angażowania się w autentyczną, rzeczywistą pracę w realnym świecie.

Gdy uczniowie i pracownicy będą opanowywać stosowanie umiejętności, wiedzy i treści w kontekście realnego świata, nie ma wątpliwości, że uczniowie będą naprawdę rozumieć, co to znaczy uczyć się przez całe życie, być zdolnym do rozwijania naukowych zainteresowań, poznawania, rozwijania pasji, i przygotowania uczniów do każdego etapu w ich życiu.

Będziemy nadal dzielić się informacjami dotyczącymi postępów czynionych w najbliższych miesiącach i mamy nadzieję, że miesiąc styczeń jest dla was wspaniałym miesiącem. Po raz kolejny, w imieniu Kuratorium Oświaty i kadry CCSD59, witamy po feriach.

Dr. Fessler
Superintendent of Schools

 • Board Updated Thumb 7
  Best in ClassMejor en clase

  Best in ClassMejor en clase

  Did you know that every year, the Illinois State Board of Education (ISBE) recognizes Illinois educators and staff for exceptional contributions to Illinois schools? The…¿Sabía que todos los años, la Junta de Educación del Estado de Illinois (Illinois State Board of Education)(ISBE) reconoce a los educadores y al personal…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Talent4 thumb
  “D59’s Got Talent” Wows the Audience“D59’s Got Talent” impresiona a la audiencia

  “D59’s Got Talent” Wows the Audience“D59’s Got Talent” impresiona a la audiencia

  “I think that the reason for its success is largely due to the fact that, though the Foundation sponsors this event, it is not about…“Creo que la razón de su éxito se debe en gran parte al hecho de que, aunque la Fundación patrocina este evento, no se trata…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Two students with book
  Literacy in 59Alfabetización en 59

  Literacy in 59Alfabetización en 59

  #d59learns Being literate is essential for success in our modern world. In CCSD59, we focus on building a strong foundation of reading, writing, speaking and…#d59learns Ser alfabetizado es esencial para el éxito en nuestro mundo moderno. En CCSD59, nos enfocamos en construir una base sólida de habilidades de lectura,…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • LearningThumb
  Curriculum Design in 59El diseño curricular en 59

  Curriculum Design in 59El diseño curricular en 59

  At CCSD59, our teachers and staff have been hard at work designing the curriculum taught in our classrooms. Today, we’d like to take a moment…En el CCSD59, nuestros maestros y personal han hecho un gran esfuerzo para diseñar el currículo que se enseña en nuestros salones de clase. Nos…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SELThumb
  The Importance of Social Emotional Learning (SEL) at CCSD59 and Beyond La importancia del aprendizaje socio-emocional (SEL) en CCSD59 y más allá

  The Importance of Social Emotional Learning (SEL) at CCSD59 and Beyond La importancia del aprendizaje socio-emocional (SEL) en CCSD59 y más allá

  CCSD59 is proud to announce that we are featured on the Education First and Novo Foundation website about best practices in social emotional learning (SEL).…CCSD59 tiene el orgullo de anunciar que nos presentan en el sitio web de Education First y Novo Foundation acerca de las mejores prácticas del…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Thumb
  District Staff Joins Together to “Stock the Closet”

  District Staff Joins Together to “Stock the Closet”

  Did you know that CCSD59’s Community Cares Closet (CCC) helps district families in need of basic necessities? For no charge, qualifying families can shop the…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Wrestling4thumb
  A Comeback Made Possible by Passion and PerseveranceRegresa la lucha gracias a la pasión y la perseverancia

  A Comeback Made Possible by Passion and PerseveranceRegresa la lucha gracias a la pasión y la perseverancia

  For over 20 years, Holmes Junior High School has not had a wrestling team. Thanks to the passion, excitement, and teamwork of CCSD59 students, staff,…Durante los últimos 20 años, no ha habido un equipo de lucha en Holmes Junior High School. Gracias a la pasión, entusiasmo y trabajo en…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • mathin59thumb
  Math in 59

  Math in 59

  #d59learns The approach to mathematics in CCSD59 is one in which students develop a passion for math through relevant and authentic learning experiences. Our goal…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Student Placing Car on Ramp
  Learning in 59El aprendizaje en el 59.

  Learning in 59El aprendizaje en el 59.

  #d59learns Our mission at CCSD59 is to prepare students to be successful for life. To do that, we believe that providing a well-rounded, relevant, and…Nuestra misión en CCSD59 es preparar a los estudiantes para tener éxito toda la vida. Con este propósito, creemos que proporcionar una educación de alta…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • 1Devonshire Thumb Snowmen
  Holiday Spirit Thrives in CCSD59Espíritu festivo prospera en CCSD59

  Holiday Spirit Thrives in CCSD59Espíritu festivo prospera en CCSD59

  December is a often a time when we reflect not only upon the events that have happened all year long but also about how we…Diciembre es a menudo un momento en el que reflexionamos no solo sobre los eventos que han sucedido durante todo el año, sino también sobre…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • cindythumb
  Cindy Modrich - 59 in :59Cindy Modrich - 59 en :59

  Cindy Modrich - 59 in :59Cindy Modrich - 59 en :59

  Cindy Modrich, talent development teacher at Salt Creek and Rupley, considers herself one of the lucky people who always knew what profession called to her.…Cindy Modrich, maestra de desarrollo de talento en Salt Creek y Rupley, se considera una de las personas afortunadas que siempre supo qué profesión la…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Thumb
  CCSD59 Students Honor VeteransLos estudiantes de CCSD59 honran a los veteranos

  CCSD59 Students Honor VeteransLos estudiantes de CCSD59 honran a los veteranos

  Did you know that Veterans Day, originally called “Armistice Day,” was first celebrated on November 11, 1919, in recognition of the first anniversary of the…¿Sabía que el Día de los Veteranos, originalmente llamado "Día del Armisticio,” se celebró por primera vez el 11 de noviembre de 1919, en reconocimiento…

  Continue ReadingSiga Leyendo