Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Zaawansowane nauczanie uczniów w nowym roku szkolnym

English|Español|Polski

Rodziny Dystryktu 59,

W imieniu Kuratorium Oświaty i pracowników CCSD59, chciałbym powitać wszystkich powracających z zimowych ferii. Mam nadzieję, że każdy z Was miał okazję cieszyć się czasem spędzonym z przyjaciółmi i rodziną.

Celem niniejszego komunikatu jest zwrócenie uwagi na znaczenie pracy, którą wykonują uczniowie i pracownicy. Jak wiadomo, naszą misją jest przygotowanie uczniów do odniesienia życiowego sukcesu w 21. wieku. Jak zauważył dr Tony Wagner z Uniwersytetu Harvard, istnieje znaczna rozbieżność w osiąganiu tego w naszym kraju. Różnica jest między tym, czego uczą i sprawdzają poprzez testy nawet najlepsze szkoły w naszym kraju, a tym, czego wszyscy uczniowie będą potrzebowali, aby odnieść sukces w dzisiejszym globalnie połączonym, technologicznie rozwiniętym, bogatym w informacje o gospodarce świecie. Nowe edukacyjne wzorce wymagają położenia nacisku na zastosowaniu umiejętności, wiedzy i treści pozwalającej wykorzystywać krytyczne myślenie, wspólne rozwiązywanie problemów, kreatywność i innowację. Po więcej informacji na temat tego, w jaki sposób możemy nauczyć się stosowania nowoczesnych metod nauczania, gorąco odsyłam do lektury najnowszej książki doktora Wagnera Most Likely to Succeed.

Podczas trwającego roku szkolnego, planowanie i szkolenie będą nadal skoncentrowane na następujących przeobrażeniach w edukacji:

 • Dalsze opracowywanie programów nauczania opartych na standardach kładących zwiększony nacisk na zastosowanie tego, co uczniowie umieją i potrafią zrobić.
 • Instruktażowe strategie i metody informacji zwrotnej, które przesuną punkt ciężkości na opanowanie sztuki uczenia się.
 • Projekt i badanie oparte na potrzebach nauczania środowisk, które postrzegają ucznia jako uczącego się przy zastosowaniu bardziej złożonego procesu myślenia, komunikowania się i umiejętności współpracy.
 • Inicjatywy dotyczące umiejętności komputerowych, które uczniom dostarczą zaawansowanych urządzeń cyfrowych do nauki i dostęp do informacji, osób i organizacji ze świata.
 • Rozwój cyfrowych i internetowych treści i zasobów informacyjnych, które zwiększają możliwości szerszego i bardziej pogłębionego uczenia się.
 • Nauczanie, którego bazą jest nauczanie rozwiązywania prawdziwych problemów, które z kolei dają uczniom możliwość angażowania się w autentyczną, rzeczywistą pracę w realnym świecie.

Gdy uczniowie i pracownicy będą opanowywać stosowanie umiejętności, wiedzy i treści w kontekście realnego świata, nie ma wątpliwości, że uczniowie będą naprawdę rozumieć, co to znaczy uczyć się przez całe życie, być zdolnym do rozwijania naukowych zainteresowań, poznawania, rozwijania pasji, i przygotowania uczniów do każdego etapu w ich życiu.

Będziemy nadal dzielić się informacjami dotyczącymi postępów czynionych w najbliższych miesiącach i mamy nadzieję, że miesiąc styczeń jest dla was wspaniałym miesiącem. Po raz kolejny, w imieniu Kuratorium Oświaty i kadry CCSD59, witamy po feriach.

Dr. Fessler
Superintendent of Schools

 • 1Devonshire Thumb Snowmen
  Holiday Spirit Thrives in CCSD59Espíritu festivo prospera en CCSD59

  Holiday Spirit Thrives in CCSD59Espíritu festivo prospera en CCSD59

  December is a often a time when we reflect not only upon the events that have happened all year long but also about how we…Diciembre es a menudo un momento en el que reflexionamos no solo sobre los eventos que han sucedido durante todo el año, sino también sobre…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • cindythumb
  Cindy Modrich - 59 in :59Cindy Modrich - 59 en :59

  Cindy Modrich - 59 in :59Cindy Modrich - 59 en :59

  Cindy Modrich, talent development teacher at Salt Creek and Rupley, considers herself one of the lucky people who always knew what profession called to her.…Cindy Modrich, maestra de desarrollo de talento en Salt Creek y Rupley, se considera una de las personas afortunadas que siempre supo qué profesión la…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Thumb
  CCSD59 Students Honor VeteransLos estudiantes de CCSD59 honran a los veteranos

  CCSD59 Students Honor VeteransLos estudiantes de CCSD59 honran a los veteranos

  Did you know that Veterans Day, originally called “Armistice Day,” was first celebrated on November 11, 1919, in recognition of the first anniversary of the…¿Sabía que el Día de los Veteranos, originalmente llamado "Día del Armisticio,” se celebró por primera vez el 11 de noviembre de 1919, en reconocimiento…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • MarkSchwarzThumb
  Mark Schwarz - 59 in :59Mark Schwarz 59 en :59

  Mark Schwarz - 59 in :59Mark Schwarz 59 en :59

  Affectionately (if somewhat inaccurately) called “Coach Schwa” by some of his students, most of us know our next “59 in :59” feature as Mark Schwarz,…Cariñosamente (si un poco incorrectamente) llamado "Entrenador Schwa" por algunos de sus alumnos, la mayoría de nosotros conocemos a nuestro próximo personaje de "59 en…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • RidgeHurricaneThumb
  CCSD59 Community Unifies To Help Hurricane VictimsLa comunidad CCSD59 se une para ayudar a las víctimas del huracán

  CCSD59 Community Unifies To Help Hurricane VictimsLa comunidad CCSD59 se une para ayudar a las víctimas del huracán

  Over the last couple months, it has been nearly impossible to turn on a TV, pick up the newspaper, or go online without hearing about…Durante los últimos meses, ha sido casi imposible encender un televisor, recoger el periódico, o ir en línea sin escuchar sobre los afectados por desastres…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • twe
  CCSD59 Celebrates Staff Excellence With ISBE AwardCCSD59 celebra la excelencia del personal con el premio ISBE

  CCSD59 Celebrates Staff Excellence With ISBE AwardCCSD59 celebra la excelencia del personal con el premio ISBE

  Every year, the Illinois State Board of Education (ISBE) recognizes a variety of educational staff and community members for their outstanding contributions to Illinois schools.…Cada año, el Illinois State Board of Education (Junta de Educación del Estado de Illinois) (ISBE) reconoce a una variedad de personal educativo y miembros…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Eclipse1thumb
  Rupley Students Get a Great View of Solar Eclipse at Harper CollegeLos estudiantes de Rupley obtienen una gran visión del eclipse solar en Harper College

  Rupley Students Get a Great View of Solar Eclipse at Harper CollegeLos estudiantes de Rupley obtienen una gran visión del eclipse solar en Harper College

  On August 21, 2017, CCSD59 students, along with many in North America, were able to see one of nature’s most amazing and unusual sights -…El 21 de agosto de 2017, los estudiantes del CCSD59, junto con muchos en América del Norte, pudieron ver uno de los espectáculos más sorprendentes…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Summer Instrumental Music Camp Students Put on One Cool FinaleLos estudiantes de verano en el Campamento de Música Instrumental ponen un final genial

  Summer Instrumental Music Camp Students Put on One Cool FinaleLos estudiantes de verano en el Campamento de Música Instrumental ponen un final genial

  During these hot summer months, the well-loved sounds of summertime are everywhere: Children laughing on playgrounds; lifeguard whistles and water splashing; birds singing well into…Durante estos meses de verano calurosos, los sonidos bienamados del verano están por todas partes: Niños que ríen en juegos; Silbatos de salvavidas y salpicaduras…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Congratulations Class of 2017Felicidades a la Clase de 2017

  Congratulations Class of 2017Felicidades a la Clase de 2017

  To our graduating classes of 2017, we wish you a happy, safe summer and a great beginning to your first year in high school in…Para nuestras clases de graduación de 2017, les deseamos un verano feliz, seguro y un gran comienzo en su primer año en la escuela secundaria…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Christine Orozco - 59 in :59Christine Orozco - 59 en :59

  Christine Orozco - 59 in :59Christine Orozco - 59 en :59

  As the final installment of the 59 in :59 series for the 16-17 school year, meet Christine Orozco, Devonshire’s LRC director and 27-year employee of…Como la última entrega de los 59 en :59 series para el año escolar 16-17, conozca a Christine Orozco, la directora del LRC de Devonshire…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Grove Junior High Students Performing in ‘Aladdin Jr’ See a Whole New WorldLos estudiantes de la Escuela Presecundaria Grove realizando en 'Aladdin Jr' ven un nuevo mundo entero

  Grove Junior High Students Performing in ‘Aladdin Jr’ See a Whole New WorldLos estudiantes de la Escuela Presecundaria Grove realizando en 'Aladdin Jr' ven un nuevo mundo entero

  The performers all stood on stage, smiling and waving to the audience. The student audience cheered and applauded, and as the stage curtain began to…Todos los actores estaban en el escenario, sonriendo y saludando al público. La audiencia de estudiantes aplaudieron, y cuando la cortina del escenario comenzó a cerrarse,…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • CCSD59 Alum Soars to Eagle Scout Status for Rupley Service Project Ex alumno de CCSD59 fue elevado a Eagle Scout para el proyecto de servicio Rupley

  CCSD59 Alum Soars to Eagle Scout Status for Rupley Service Project Ex alumno de CCSD59 fue elevado a Eagle Scout para el proyecto de servicio Rupley

  Almost everyone has at least heard of the Boy Scouts of America (BSA), and many CCSD59 families either participate in BSA activities themselves, or know…Casi todo el mundo ha oído por lo menos de los Boy Scouts of America (BSA), y muchas familias CCSD59 o participan en las actividades…

  Continue ReadingSiga Leyendo