Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

English|Español|Polski

Uczniowie Rupley oglądają wspaniały obraz zaćmienia słońca w Harper College

22 August, 2017

21 sierpnia 2017 r. uczniowie CCSD59 wraz z całą Ameryką Północną mogli obejrzeć jedną z najbardziej niesamowitych i niezwykłych atrakcji – całkowite zaćmienie Słońca. Zaćmienie Słońca, czyli moment, gdy Księżyc przechodzi między Słońcem a Ziemią i przysłania całe Słońce lub jego część, może trwać kilka godzin i jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem. Ostatni raz w Stanach Zjednoczonych obserwowano całkowite zaćmienie w 1979 roku, więc uczniowie byli bardzo podekscytowani, że mogą bezpiecznie uczestniczyć w tak emocjonującym wydarzeniu.

W całym dystrykcie uczniowie uczestniczyli w święcie astronomicznym na różne sposoby i w różnych miejscach, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa uczniów. Na przykład dzięki współpracy z Harper College uczniowie Rupley z klas III i IV mieli okazję uczestniczyć w bezpłatnym oglądaniu zaćmienia na kampusie w Harper w Palatine.

W ramach Programu Ambasador, prowadzonego przez Harper College, uczniowie Rupley odbyli wycieczkę na teren kampusu, uczestniczyli w prowadzonych przez szkołę Harper zajęciach w klasie, a także usłyszeli, jak uczniowie z Harper mówią o college’u w klasach szkoły Ruplay. Amie Granger, menager ds. relacji ze społecznością w Harper, ustaliły wspólnie z dyrektorką Rupley Dianą O’Donnell, w jaki sposób mogą współpracować w celu wspierania uczniów w ich doświadczaniu wiedzy. Granger zaprosiła uczniów Rupley do nieodpłatnego oglądania zaćmienia, aby dzieci mogły osobiście brać udział w tym niepowtarzalnym zdarzeniu.

“Naszym celem jest, aby nasi uczniowie stali się naukowcami, a obserwowanie tego wydarzenia wspólnie z naszą lokalną społecznością było bezpiecznym i pouczającym doświadczeniem dla uczniów“ – powiedziała Pani O’Donnell. “Dzięki naszej partnerskiej współpracy z Harper College nasi uczniowie mieli okazję zadać więcej pytań, pojąć naukowo zjawisko astronomiczne i uczyć się jako astronomowie”.

Wydarzenie w Harper z zaćmieniem Słońca w roli głównej było efektem współpracy wydziału matematyki i nauk przyrodniczych, kilku specjalizujących się w tych dyscyplinach profesorów, współpracy środowiska i partnerów reklamowych oraz wolontariuszy z Harper, którzy pracowali wspólnie dla dobra okolicznej społeczności.

Uczniowie, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, mogli uczestniczyć w różnych zajęciach dotyczących Słońca i oglądać transmisję z zaćmienia na żywo z NASA w sali widowiskowej w Harper. Prezentacja obejmowała demonstrację plazmy (czyli materii zawartej w Słońcu i większości gwiazd), eksperymenty z koralikami zmieniającymi kolor pod wpływem działania ultrafioletu i teleskopy słoneczne. Mogli także oglądać zaćmienie, tworząc własne “projektory”, wycinając niewielką dziurkę i ustawiając je tak, aby tarcza Słońca była widoczna na ziemi, co z wyprzedzeniem przygotowano dla uczniów w Harper. Harper College zakupił również 1000 par okularów ochronnych spełniających normy bezpieczeństwa, dzięki czemu uczniowie mogli je założyć i dzielić się nimi podczas zaćmienia.

Pani Granger mówi, że ponieważ nauka czasami jest zbyt skoncentrowana na książce, tego rodzaju niezwykła, rzeczywista okazja zachęca do zdobywania wiedzy. “Dzisiaj, w Ameryce, tysiące ludzi będzie wspólnie uczyło się o Słońcu“- powiedziała. “To prawdziwe światowe wydarzenie naukowe jest ważne z dwóch powodów: pokazuje, że nauka jest dla każdego, i pokazuje, że kiedy współpracujemy razem na terenie całego kraju i na całym świecie, możemy odkrywać niesamowite rzeczy”.

Trzecioklasistka Kessiah B., która powiedziała, że nigdy nie widziała “Słońca i Księżyca jak przechodzą razem w tym samym czasie”, miała takie samo zdanie. “Cieszę się, że Harper College stworzył okazję do odbycia przez nas wycieczki, dzięki której mogliśmy przyjechać tutaj, zobaczyć zaćmienie i wykonać własnoręcznie pomoce, które mogły być przydatne podczas oglądania zaćmienia. To najfajniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy w szkole.”

Aby przeczytać więcej informacji o zaćmieniu Słońca, proszę, wejdź na stronę NASA’s website.

 • 1Devonshire Thumb Snowmen
  Holiday Spirit Thrives in CCSD59Espíritu festivo prospera en CCSD59

  Holiday Spirit Thrives in CCSD59Espíritu festivo prospera en CCSD59

  December is a often a time when we reflect not only upon the events that have happened all year long but also about how we…Diciembre es a menudo un momento en el que reflexionamos no solo sobre los eventos que han sucedido durante todo el año, sino también sobre…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • cindythumb
  Cindy Modrich - 59 in :59Cindy Modrich - 59 en :59

  Cindy Modrich - 59 in :59Cindy Modrich - 59 en :59

  Cindy Modrich, talent development teacher at Salt Creek and Rupley, considers herself one of the lucky people who always knew what profession called to her.…Cindy Modrich, maestra de desarrollo de talento en Salt Creek y Rupley, se considera una de las personas afortunadas que siempre supo qué profesión la…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Thumb
  CCSD59 Students Honor VeteransLos estudiantes de CCSD59 honran a los veteranos

  CCSD59 Students Honor VeteransLos estudiantes de CCSD59 honran a los veteranos

  Did you know that Veterans Day, originally called “Armistice Day,” was first celebrated on November 11, 1919, in recognition of the first anniversary of the…¿Sabía que el Día de los Veteranos, originalmente llamado "Día del Armisticio,” se celebró por primera vez el 11 de noviembre de 1919, en reconocimiento…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • MarkSchwarzThumb
  Mark Schwarz - 59 in :59Mark Schwarz 59 en :59

  Mark Schwarz - 59 in :59Mark Schwarz 59 en :59

  Affectionately (if somewhat inaccurately) called “Coach Schwa” by some of his students, most of us know our next “59 in :59” feature as Mark Schwarz,…Cariñosamente (si un poco incorrectamente) llamado "Entrenador Schwa" por algunos de sus alumnos, la mayoría de nosotros conocemos a nuestro próximo personaje de "59 en…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • RidgeHurricaneThumb
  CCSD59 Community Unifies To Help Hurricane VictimsLa comunidad CCSD59 se une para ayudar a las víctimas del huracán

  CCSD59 Community Unifies To Help Hurricane VictimsLa comunidad CCSD59 se une para ayudar a las víctimas del huracán

  Over the last couple months, it has been nearly impossible to turn on a TV, pick up the newspaper, or go online without hearing about…Durante los últimos meses, ha sido casi imposible encender un televisor, recoger el periódico, o ir en línea sin escuchar sobre los afectados por desastres…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • twe
  CCSD59 Celebrates Staff Excellence With ISBE AwardCCSD59 celebra la excelencia del personal con el premio ISBE

  CCSD59 Celebrates Staff Excellence With ISBE AwardCCSD59 celebra la excelencia del personal con el premio ISBE

  Every year, the Illinois State Board of Education (ISBE) recognizes a variety of educational staff and community members for their outstanding contributions to Illinois schools.…Cada año, el Illinois State Board of Education (Junta de Educación del Estado de Illinois) (ISBE) reconoce a una variedad de personal educativo y miembros…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Eclipse1thumb
  Rupley Students Get a Great View of Solar Eclipse at Harper CollegeLos estudiantes de Rupley obtienen una gran visión del eclipse solar en Harper College

  Rupley Students Get a Great View of Solar Eclipse at Harper CollegeLos estudiantes de Rupley obtienen una gran visión del eclipse solar en Harper College

  On August 21, 2017, CCSD59 students, along with many in North America, were able to see one of nature’s most amazing and unusual sights -…El 21 de agosto de 2017, los estudiantes del CCSD59, junto con muchos en América del Norte, pudieron ver uno de los espectáculos más sorprendentes…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Summer Instrumental Music Camp Students Put on One Cool FinaleLos estudiantes de verano en el Campamento de Música Instrumental ponen un final genial

  Summer Instrumental Music Camp Students Put on One Cool FinaleLos estudiantes de verano en el Campamento de Música Instrumental ponen un final genial

  During these hot summer months, the well-loved sounds of summertime are everywhere: Children laughing on playgrounds; lifeguard whistles and water splashing; birds singing well into…Durante estos meses de verano calurosos, los sonidos bienamados del verano están por todas partes: Niños que ríen en juegos; Silbatos de salvavidas y salpicaduras…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Congratulations Class of 2017Felicidades a la Clase de 2017

  Congratulations Class of 2017Felicidades a la Clase de 2017

  To our graduating classes of 2017, we wish you a happy, safe summer and a great beginning to your first year in high school in…Para nuestras clases de graduación de 2017, les deseamos un verano feliz, seguro y un gran comienzo en su primer año en la escuela secundaria…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Christine Orozco - 59 in :59Christine Orozco - 59 en :59

  Christine Orozco - 59 in :59Christine Orozco - 59 en :59

  As the final installment of the 59 in :59 series for the 16-17 school year, meet Christine Orozco, Devonshire’s LRC director and 27-year employee of…Como la última entrega de los 59 en :59 series para el año escolar 16-17, conozca a Christine Orozco, la directora del LRC de Devonshire…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Grove Junior High Students Performing in ‘Aladdin Jr’ See a Whole New WorldLos estudiantes de la Escuela Presecundaria Grove realizando en 'Aladdin Jr' ven un nuevo mundo entero

  Grove Junior High Students Performing in ‘Aladdin Jr’ See a Whole New WorldLos estudiantes de la Escuela Presecundaria Grove realizando en 'Aladdin Jr' ven un nuevo mundo entero

  The performers all stood on stage, smiling and waving to the audience. The student audience cheered and applauded, and as the stage curtain began to…Todos los actores estaban en el escenario, sonriendo y saludando al público. La audiencia de estudiantes aplaudieron, y cuando la cortina del escenario comenzó a cerrarse,…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • CCSD59 Alum Soars to Eagle Scout Status for Rupley Service Project Ex alumno de CCSD59 fue elevado a Eagle Scout para el proyecto de servicio Rupley

  CCSD59 Alum Soars to Eagle Scout Status for Rupley Service Project Ex alumno de CCSD59 fue elevado a Eagle Scout para el proyecto de servicio Rupley

  Almost everyone has at least heard of the Boy Scouts of America (BSA), and many CCSD59 families either participate in BSA activities themselves, or know…Casi todo el mundo ha oído por lo menos de los Boy Scouts of America (BSA), y muchas familias CCSD59 o participan en las actividades…

  Continue ReadingSiga Leyendo