English
Español
¿Por qué no se ha traducido esta página?

Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Uczniowie z Devonshire zapoznają się z profilaktykę przeciwpożarową

English|Español|Polski

Twoja rodzina budzi się w środku nocy na dźwięk alarmu czujnika dymu. Czy twoja rodzina wie, co robić? Czy masz plan wyjścia awaryjnego?

Jeśli nie wiesz, dobra wiadomość jest taka, że łatwo jest się przygotować na taką ewentualność.

Strażacy z Des Plaines Straży Pożarnej odwiedzili uczniów od przedszkola do drugiej klasy szkoły podstawowej w Devonshire, w dniu 6 października 2015 roku, w czasie Tygodnia Profilaktyki Przeciwpożarowej. Podczas prezentacji i dyskusji, wyjaśnili dzieciom, jak powinny się zachowywać w czasie pożaru, by być bezpiecznymi i zachęcali je, aby przekazały tę wiedzę swoim rodzicom i opiekunom.

Skrót wiedzy przekazanej przez Des Plaines Fire Department (Straż Pożarną), zawiera wskazówki na temat tego, co rodzice i opiekunowie mogą zrobić, aby zadbać o bezpieczeństwo w razie pożaru w domu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla rodziców i opiekunów:

 • Alarmy przeciwpożarowe/dymu umieść w domu we właściwym miejscu. Wymieniaj baterie co najmniej dwa razy w roku (możesz to zrobić w czasie letnim, łatwym do zapamiętania) oraz testuj alarmy raz w tygodniu.
 • Umieszczaj czynne czujniki dymu na zewnątrz każdej sypialni, a co najmniej jeden na każdym piętrze.
 • Oprócz czujników dymu, zainstaluj dodatkowe wyposażenie, jeśli to możliwe, takie jak zraszacze, gaśnice, liny i drabiny ewakuacyjne na wyższych piętrach. Upewnij się, że dzieci są świadome obecności tego sprzętu w domu.
 • Nie tarasuj drzwi, by można nimi było bezpiecznie wyjść.
 • Miej plan ucieczki rodziny na wypadek pożaru. Upewnij się, że każdy pokój ma co najmniej dwa wyjścia, jeśli to możliwe (drogę przez drzwi i okno, itp.). Przechowuj pisemną kopię planu ewakuacji w miejscu, gdzie rodzina będzie ją mogła zobaczyć codziennie, na przykład zawieszoną na lodówce.
 • Przećwicz plan ucieczki rodziny i upewnij się, że macie ustalone miejsce spotkania na zewnątrz, że jest łatwe do zidentyfikowania, aby móc się połączyć ponownie.
 • Upewnij się, że dzieci znają istotne podstawy bezpieczeństwa, takie jak:

1. Co wystarczy, by wybuchł pożar – tlen, paliwo i gorąco (z iskrą, aby się mogło zapalić).

2. Nigdy nie wolno bawić się zapałkami lub zapalniczką (i trzymaj je z dala od dzieci).

3. Jeśli pojawi się dym, należy położyć się na podłodze i czołgać się do wyjścia i nie wracać i w ten sposób uniknąć zatrucia dymem.

4. Co mają zrobić, jeśli są w nieznanym miejscu i wybuchł pożar (dostać się do najbliższego wyjścia, spokojnie, i udać się do punktu zbiorczego).

5. Przed otwarciem drzwi sprawdzić, czy nie są ciepłe, aby upewnić się, że jest to wyjście bezpieczne.

6. Jak zadzwonić pod numer 911 i jakich udzielić informacji, gdy wszyscy są w bezpiecznej odległości od ognia.

Strażacy podkreślili także problem, co zrobić, gdy należące do rodziny zwierzę znajduje się w miejscu pożaru. Wyjaśnili, że jeśli jest to bezpieczne dla uczniów, mogą zabrać ze sobą zwierzaka z pożaru, ale jeśli jest to niebezpieczne, by powiedzieli o nim strażakom, kiedy przyjadą.

Podczas demonstracji pokazano uczniom, jak strażak wygląda w pełnym ekwipunku i wyjaśniono, czemu służy posiadany przez nich sprzęt, więc nie bój się podczas prawdziwego pożaru. Uczniowie mogli również zobaczyć wóz strażacki i dowiedzieć się, jaki sprzęt można znaleźć w całej ciężarówce.

Strażacy Jim, Sam i Rob zachęcali dzieci, by w domu porozmawiały ze swoją rodziną na temat bezpieczeństwa pożarowego. Dzieci, które przyniosą z powrotem wypełniony formularz, potwierdzający, że ich czujniki dymu zostały sprawdzone przez rodziców lub opiekunów, wezmą udział w loterii. Trzech szczęśliwych uczniów będzie mogło przyjechać do szkoły wozem strażackim, a oprócz tego pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa rodzinie.

Jesteśmy teraz przekonani, że zainteresuje was Tydzień Profilaktyki Przeciwpożarowej.

 • Ridge Cover
  Students, Families Return to Ridge to Welcome New YearEstudiantes, familias regresan a Ridge para dar la bienvenida al año nuevo

  Students, Families Return to Ridge to Welcome New YearEstudiantes, familias regresan a Ridge para dar la bienvenida al año nuevo

  One of the most anticipated dates on the district calendar is traditionally Family Day at the Ridge Family Center for Learning. Students bring their loved…Una de las fechas más anticipadas en el calendario del distrito es tradicionalmente el día de la familia en Ridge Family Center for Learning. Los…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • BoardUpdateThumb 5
  CCSD59 Awarded Certificate of Financial Excellence for 38th Consecutive YearCCSD59 recibió el certificado de excelencia financiera por 38 año consecutivo

  CCSD59 Awarded Certificate of Financial Excellence for 38th Consecutive YearCCSD59 recibió el certificado de excelencia financiera por 38 año consecutivo

  CCSD59 has been awarded with the FY 2020 Certificate of Excellence in Financial Reporting Award (COE) from the Association of School Business Officials International (ASBO).…CCSD59 recibió el certificado de excelencia en el informe de información financiera (COE, por sus siglas en inglés) del año fiscal 2020 de la Asociación…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • 2021 grad cover 2
  CCSD59 sends off Class of 2021 under the lightsCCSD59 se despide de la clase de 2021 bajo las luces

  CCSD59 sends off Class of 2021 under the lightsCCSD59 se despide de la clase de 2021 bajo las luces

  As students in the Class of 2021 navigated their final year of junior high school, they and their teachers consistently found ways to innovate within…A medida que los estudiantes de la clase de 2021 navegaban su último año de la escuela presecundaria, ellos y sus maestros encontraron constantemente formas…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Botkin Cover
  Rupley’s Julie Botkin honored as top adapted elementary P.E. teacher in IllinoisJulie Botkin de Rupley honrada como maestra de la educación física adaptativa superior en Illinois

  Rupley’s Julie Botkin honored as top adapted elementary P.E. teacher in IllinoisJulie Botkin de Rupley honrada como maestra de la educación física adaptativa superior en Illinois

  It is fitting that someone who helped shape Ms. Julie Botkin into the teacher she is today would be the one to reveal some exceptional…Es apropiado que alguien que ayudó a convertir a la Srta. Julie Botkin en la maestra que es hoy sea quien revele algunas noticias excepcionales.…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • magnafichi cover
  Sara Magnafichi, Admiral Byrd, still feeling outpouring of support following Golden Apple Award surpriseSara Magnafichi, Admiral Byrd, todavía siente un gran apoyo después de la sorpresa del premio Golden Apple

  Sara Magnafichi, Admiral Byrd, still feeling outpouring of support following Golden Apple Award surpriseSara Magnafichi, Admiral Byrd, todavía siente un gran apoyo después de la sorpresa del premio Golden Apple

  Sara Magnafichi ensures her students are involved in everything that goes on inside the classroom. It was no different when it came to the Golden…Sara Magnafichi se asegura de que sus estudiantes estén involucrados en todo lo que sucede dentro del salón. No fue diferente en el proceso del…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Update Thumbnail New
  Board Meeting 5/3/21Actualización de la junta 5/3/21

  Board Meeting 5/3/21Actualización de la junta 5/3/21

  Meeting of the retiring board of education   Special Recognition The board recognized outgoing members Janice Krinsky and Kris Garlewicz for their years of service.…Reunión de la Junta de Educación DE LOS MIEMBROS que se jubilaN   Reconocimiento especial La junta reconoció a los miembros salientes Janice Krinsky y…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Espino Cover
  Board of Education swears in Daisy Espino, Dr. Joseph SagererLa Junta de Educación del CCSD59 jura a Daisy Espino, Dr. Joseph Sagerer

  Board of Education swears in Daisy Espino, Dr. Joseph SagererLa Junta de Educación del CCSD59 jura a Daisy Espino, Dr. Joseph Sagerer

  The CCSD59 Board of Education welcomed two new members and reorganized the board leadership roles on Monday night. Dr. Joseph Sagerer and Ms. Daisy Espino…La Junta de Educación del CCSD59 dio la bienvenida a dos nuevos miembros y reorganizó los roles de liderazgo de la junta el lunes por…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Little Mermaid Cover
  Junior High students creating new bonds while producing first virtual musical Los estudiantes de la presecundaria crean nuevas conexiones mientras producen el primer musical virtual

  Junior High students creating new bonds while producing first virtual musical Los estudiantes de la presecundaria crean nuevas conexiones mientras producen el primer musical virtual

  There is a rush that comes with opening night for any actor or member of a stage production. After months of preparation, rehearsals, castings, and…Hay una prisa que viene con la noche de apertura para cualquier actor o miembro de una producción teatral. Después de meses de preparación, ensayos,…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • goosechase cover
  Salt Creek families use virtual scavenger hunt to connect over spring breakLas familias de Salt Creek utilizan la búsqueda del tesoro virtual para conectarse durante las vacaciones de primavera

  Salt Creek families use virtual scavenger hunt to connect over spring breakLas familias de Salt Creek utilizan la búsqueda del tesoro virtual para conectarse durante las vacaciones de primavera

  Whether they traveled or stayed close to home, students and families across CCSD59 took part in a variety of activities over spring break. At Salt…Ya sea que viajen o se queden cerca de casa, los estudiantes y familias de CCSD59 participaron en una variedad de actividades durante las vacaciones…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • magnafichi thumb
  Byrd students reflect on teacher amid Golden Apple Award nominationLos estudiantes de Byrd reflexionan sobre la maestra en medio de la nominación al premio Golden Apple

  Byrd students reflect on teacher amid Golden Apple Award nominationLos estudiantes de Byrd reflexionan sobre la maestra en medio de la nominación al premio Golden Apple

  Relationships come first when you’re a #MagnaFirstie. For Sara Magnafichi, forging those relationships has brought new meaning this year. The first grade teacher at Admiral…Las relaciones son lo primero cuando eres un #MagnaFirstie. Para Sara Magnafichi, forjar esas relaciones ha traído un nuevo significado este año. La maestra de…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • winter weather cover 2021
  2021 Winter Weather GuidelinesPautas para el clima invernal

  2021 Winter Weather GuidelinesPautas para el clima invernal

  With winter weather now upon us, CCSD59 would like to update you on our plans related to inclement weather days, decisions that contribute to closing…Con el clima invernal ahora sobre nosotros, CCSD59 quisiera actualizarle sobre nuestros planes relacionados con los días de clima inclemente, las decisiones que contribuyen al…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • dl night cover
  Spanish Two-Way Dual Language Program Virtual Parent Information NightNoche de información virtual para padres del programa de lenguaje dual en español

  Spanish Two-Way Dual Language Program Virtual Parent Information NightNoche de información virtual para padres del programa de lenguaje dual en español

  If you would like to hear more about the opportunities and benefits of the Spanish Two-way Dual Language Program in CCSD59, and you have an…Si tiene un estudiante que ingresará al kindergarten y desea enterarse de las oportunidades y los beneficios del Programa de Lenguaje Dual Bidireccional en español…

  Continue ReadingSiga Leyendo